Brukermøter

Brukermøter er en arena der virksomheter som enten allerede benytter CII 10-10 eller er interesserte i å lære om verktøyet kan møtes. Det vil være innlegg om ulike aspekter ved verktøyet og dets bruk, men også god tid til åpen diskusjoner.

Alle som bruker eller er interessert i CII 10-10 er velkomne til å lære av erfaringer med verktøyet.

Siste brukermøte ble avholdt 16. oktober, med rundt 20 deltakere.

Agenda for møtet var (presentasjonene kan lastes ned her):

Tidspunkt Tema Ansvarlig
11.00-12.00 Lunsj med mingling
12.00-12.05 Velkommen, med kort status for Nordic 10-10 Sverre Tiltnes/sekretariatet
12.05-12.25 Sykehusbyggs erfaringer med måling av Psykiatribygget Østmarka med mange aktører som deltakere i målingen Knut Ola Haug
12.25-12.45 Statsbyggs erfaringer med målinger underveis i en fase og parallelle målinger med hhv. kun eget team og leverandører Bodil Dybdal/Kari Kleppestø
12.45-13.00 Pause
13.00-13.15 «Statnettrosen», Statnetts erfaringer med å integrere 10-10 i ulike formål Ingrid Bjørnsrud
13.15-13.30 Oppdatering fra Nordic 10-10 om bransjeanalyser basert på ca. 100 måle prosjekter Sekretariatet
13.30-13.45 Pause
13.45-14.30 Åpent for diskusjon/spørsmål og svar Alle
14.30-14.45 Innspill fra brukerne om behov for videreutvikling av verktøyet og bistanden fra Nordic 10-10 Alle
14.45-15.00 Informasjon om DigIT, søknad til Forskningsrådets BIA-program basert dels på 10-10 Jan Alexander Langlo/Ole Jørgen Karud