Funn fra nyere forskning:

Norske arkitekters landsforbund (NAL) inviterte, sammen med Bygg 21 og Faggruppen for bygg og anlegg, til frokostseminar i Oslo 15 mai 2019 rundt temaet «Gode byggeprosesser en forutsetning for bærekraft og kvalitet».

Her holdt blant annet NTNU-stipendiat Haavard Haaskjold et innlegg og presenterte funn fra nyere forskning på norske prosjekter som har benyttet evalueringsverktøyet CII 10-10. Funnene, som er basert på data fra mer enn 100 prosjekter, viser at prosjekter som opplever god samhandling leverer signifikant bedre kvalitet enn prosjekter som opplever dårlig samhandling. 

Videopptak av innlegget kan sees ved å trykke på denne linken.