Funn fra nyere forskning:

Norske arkitekters landsforbund (NAL) inviterte, sammen med Bygg 21 og Faggruppen for bygg og anlegg, til frokostseminar i Oslo 15 mai 2019 rundt temaet «Gode byggeprosesser en forutsetning for bærekraft og kvalitet».

Her holdt blant annet NTNU-stipendiat Haavard Haaskjold et innlegg og presenterte funn fra nyere forskning på norske prosjekter som har benyttet evalueringsverktøyet CII 10-10. Funnene, som er basert på data fra mer enn 100 prosjekter, viser at prosjekter som opplever god samhandling leverer signifikant bedre kvalitet enn prosjekter som opplever dårlig samhandling.