Verktøyet CII 10-10

CII 10-10 er svar på mange problemer med prosjekter:

 • Mange prosjekter har problemer, f.eks. forsinkelser, høyt kostnadsnivå, dårlig koordinering mellom deltakerne, osv.
 • Prosjektbransjene er preget av høyt konfliktnivå
 • Rekruttering til prosjektbransjene er krevende grunnet dårlig rykte
 • Det at prosjekter er unike, engangsforetak gjør at metoder og verktøy fra andre bransjer ikke alltid er egnet
 • Lite tradisjon for kontinuerlig forbedring
 • Måling underveis i prosjektene og sammenlikning mot andre har vist seg velegnet for å skape betydelige forbedringer!

CII 10-10 er et verktøy som ble utviklet og tilbys av det anerkjente Construction Industry Institute, CII, ved University of Texas, Austin. Med samfinansiering fra Bygg21 ble CII 10-10 oversatt og tilpasset norske forhold gjennom Måleprosjektet ledet av BNL.

Verktøyet virker slik:

 • Det måler en rekke ulike forhold ved prosjektet (som aggregeres til 10 prosessindikatorer, se under) som man fra empirisk forskning vet påvirker sluttresultatene (som måles ved 10 resultatindikatorer, se under)
 • Disse måles underveis gjennom prosjektet slik at problemer/svake områder kan avverges/forbedres
 • Målingene sammenliknes med liknende prosjekter fra hele verden slik at man også får en objektiv forståelse for prosjektets prestasjonsnivå
 • Verktøyet genererer en rapport (lenke) med detaljert oversikt over ulike forhold ved prosjektet, som brukes som grunnlag for forbedringsfokuserte diskusjoner i prosjektteamet
 • Systemet er tilpasset ulike prosjekttyper og –faser
 • Alle data er strengt konfidensielle

Eksempler på benchmarkingdiagrammer: