Styret i Nordic 10-10

På årsmøtet 24.04.2019 ble følgende styre valgt for 2019:

  • Sverre Tiltnes (Bygg21), styreleder
  • Rannveig Landet (BNL)
  • Kari Kleppestø (Statsbygg)
  • Rune Karlsen (OBAS Entreprenør)
  • Eirik Løkke (WSP)
  • Bjørn Andersen (NTNU)

Protokoll Nordic 10-10 interimsstyremøte 18.06.2018