Styret

Styret i Nordic 10-10

Ved stiftelsen av Nordic 10-10 ble det etablert et interimsstyre med ansvar for prosessen med formell etablering av foreningen og overgang til ordinær drift.

Dette styret består av:

  • Sverre Tiltnes (Bygg21), styreleder
  • Thor Bergli (Smart Elektro)
  • Carsten Dovland (Statnett)
  • Christian Hemmingsen (HUS Arkitekter)
  • Rune Karlsen (OBAS Entreprenør)
  • Kari Kleppestø (Statsbygg)
  • Bettina Sandvin (Statens vegvesen)

Ordinært styre vil velges på årsmøte 2019.