Styret i Nordic 10-10

På årsmøtet 27.08.2020 (online møte) ble følgende styre valgt for 2020-2021:

  • Sverre Tiltnes, styremedlem
  •  Per Fredrik Kempf (EBA)
  • Kari Kleppestø (Statsbygg)
  • Øystein Slemmen (OBAS Entreprenør)
  • Knut Ola Haug (Sykehusbygg) Styreleder
  • Bjørn Andersen (NTNU)
 •  
 • Jan Alexander Langlo NTNU, Daglig leder

Det holdes åpent for at GC Rieber kan gå inn med et styremedlem.

Styrets årsberetning 2019

Referat årsmøte Nordic10-10 27.08.2020 (online møte)

Protokoll Nordic 10-10 interimsstyremøte 29.05.2019

Protokoll Nordic 10-10 interimsstyremøte 24.04.2019

Protokoll Nordic 10-10 interimsstyremøte 07.02.2019

Protokoll Nordic 10-10 interimsstyremøte 30.08.2018

Protokoll Nordic 10-10 interimsstyremøte 18.06.2018