ForsideNordic10-10

Nordic 10-10 er en medlemseid forening som gir medlemmene tilgang til å måle og benchmarke sine prosjekter mot liknende prosjekter i Norge og ellers i verden gjennom bruk av verktøyet CII 10-10.

0
Antall medlemmer i Nordic 10-10
0 pluss
Antall prosjektfaser benchmarket
0 pluss
Antall prosjekter benchmarket

Nordic 10-10 inviterer til årsmøte og brukermøte den 27.oktober 2021

Foreløpig tidsplan:

1000-1115 – Årsmøte
1115-1200 – Lunsj
1200-1430 – Brukermøte med fokus på erfaringsdeling

På årsmøtet får medlemmene en redegjørelse for foreningens aktivitet gjennom det siste halvannet året med Covid-restriksjoner, samt at de skal godkjenne planene for foreningens aktiviteter i tiden fremover. Dette møtet er forbeholdt foreningens medlemmer.

Brukermøtet er et åpent møte for alle som er interesserte i prestasjonsmåling og prestasjonsforbedringer i prosjekter. Hensikten med møtet er at brukerne møtes og deler sine erfaringer og tanker/ideer omkring bruken av verktøyet og forbedringsprosesser. Denne aktiviteten har vært kjernen og suksessfaktoren for den kunnskapen vi har bygd opp rundt bruk av verktøyet Nordic 10-10 i Norge.

Programmet for samlingen er ikke klart, men vil inneholde innlegg fra noen av brukerne, samt en orientering om den fremtidige utviklingen av verktøyet som CII (Construction Industry Institute) er i ferd med å gjennomføre.

Det blir servert lunsj for alle som er påmeldte på ett eller begge arrangementene.

Påmelding skjer på denne siden: https://forms.gle/4ybPrt9qRCmFcHur5

Nærmere informasjon om arrangementene blir sendt til alle påmeldte rett i forkant av arrangementene.
Velkommen!


Nordic10-10 på ProsjektNorge2019-konferanse, med Den Skinnende Anda på slep!

Download presentasjoner fra brukermøtet 16.10. 2018 her