Studentsiden!

Hva er gevinsten av CII 10-10 i ulike nivåer i organisasjonen?

Vi er to studenter fra Project Management studiet ved NTNU, og skriver våren 2019 masteroppgave i samarbeid med Nordic 10-10. Ved siden av studier jobber vi med gjennomføring av CII 10-10 i Statnetts prosjektorganisasjon. På bakgrunn av erfaring og studier ønsker vi å undersøke hvilke gevinster CII 10-10 gir bedriftene som nytter dette verktøyet, og i hvor stor grad det bidrar til forbedringsarbeid.

For å kartlegge dette har vi i undersøkelsen valgt å definere gevinster på tre ulike nivå: individuelt, prosjekt og strategisk nivå (se figur). Individuelt nivå fokuserer på gevinstene enkeltpersoner sitter igjen med etter gjennomføringen av CII 10-10, der motivasjon og samspill er viktige faktorer. På prosjekt nivå undersøkes det om målingene gir et godt bilde av situasjonen i prosjektet og om det bidrar til forbedringsarbeid. Til slutt ønsker vi å kartlegge hvordan bedriftene utnytter målingene i porteføljen. Det strategiske nivået har derfor fokus på læring og forbedringstiltak på tvers av prosjekter.

Forskningsmetoden som brukes er en kombinasjon av kvalitativ og kvantitativ datainnsamling. I de tre bedriftene som er med i undersøkelsen har det først blitt gjennomført intervju av fasilitator/koordinator. Deretter sendes det ut en spørreundersøkelse til alle som har deltatt i arbeid med CII 10-10 i de tre bedriftene. Spørsmål og tema for undersøkelsen er basert på de innledende intervjuene og en litteraturstudie.

Masteroppgaven leveres i juni, og resultatene vil bli publisert på denne siden.

Ta gjerne kontakt med oss om du har innspill til oppgaven eller om det er noe du lurer på!

Tor Sporsem, NTNU, torts@stud.ntnu.no, 92050058

Asle Ødven, NTNU, asleod@stud.ntnu.no, 90541312