Nordic 10-10

Nordic 10-10 er en medlemseid forening (organisasjonsnummer 920 665 063) som har tilbyr vektøyet CII 10-10 (lenke) i Norge.

Foreningen ble grunnlagt av en rekke toneangivende prosjektvirksomheter i Norge og drives fra NTNU. Dens formål er å:

  • forvalte og drifte en norsk versjon av CII 10-10 slik at verktøyet er løpende tilgjengelig for norske virksomheter (og med mulighet for utvidelse til andre nordiske land)
  • rekruttere og støtte bedrifter som bruker verktøyet
  • tilby opplæring i bruk av verktøyet samt i tolkning og analyse av resultatene
  • gjennom disse tiltakene drive erfaringsoppbygging som sørger for at god, kunnskapsbasert og forutsigbar prosjektgjennomføring blir etterspurt og premiert i BAE-bransjen
  • gjennom kontakt med CII bidra til å forbedre og videreutvikle måleverktøyet og utnytte aggregerte data på bransjenivå til nytte for BAE-næringen.

Et sett med vedtekter ligger til grunn for foreningens virke:

Vedtekter Nordic 10-10

Bruk av CII 10-10 fordrer medlemskap i Nordic 10-10, dette er åpent for alle som ønsker å forbedre sine prosjekter. Årlig medlemsavgift er som følger:

  • Virksomheter med flere enn 1.000 ansatte; 50.000 kroner
  • Virksomheter med 100-1.000 ansatte: 25.000 kroner
  • Virksomheter med færre enn 100 ansatte og bransjeforeninger/andre ikke-kommersielle organisasjoner: 15.000 kroner

Medlemskap gir adgang til fri bruk av CII 10-10 i så mange prosjekter man ønsker samt noe støtte til bruk av verktøyet. Les mer om tjenestetilbudet til medlemmene.