Sertifisering/opplæring

CII 10-10 gir presise målinger av prosjekter samt benchmarking mot prosjekter lagt inn av andre virksomheter. Dette fordrer nøyaktige data samlet inn og håndtert etter de standarder som 10-10 krever. Derfor setter CII og Nordic 10-10 krav om at hver virksomhet har (minst) én benchmarkingkoordinator som er sertifisert i bruken av CII 10-10.

Sertifiseringer oppnås ved å:

 • Ha gjennomført grunnkurs for benchmarkingkoordinator(1 dags varighet)
 • Ha vært prosessleder for måling av minst ett prosjekt

Sertifiseringen er gyldig i 3 år, gitt at benchmarkingkoordinator i 3 årsperioden:

 • Deltar på minst ett brukermøte per år
 • Gjennomfører minst 2 prosjektmålinger som prosessleder per år

Ved utløpt sertifikat må grunnkurset tas på nytt.

Nordic 10-10 tilbyr per nå to kurs:

 • Grunnkurs for benchmarkingkoordinator, heldagskurs, hovedinnhold:
  • Prestasjonsmåling/benchmarkingav prosjekter
  • Grunnleggende innføring i verktøyet CII 10-10
  • Bruk av CII 10-10:
   • Roller i virksomheten
   • Bruk i enkeltprosjekt
   • Bruk på virksomhetsnivå
  • Detaljert gjennomgang av prosessledelse for måling av enkeltprosjekt
  • Forbedringsarbeid basert på prestasjonsmåling/benchmarking
  • Som beskrevet over inngår dette kurset i sertifiseringen for benchmarkingkoordinatorer, som inneholder både selve kursdagen, med teori og praktisk innføring i verktøyet, og praktisk veiledning for måling av ett prosjekt
  • Kostnad for grunnkurset og veiledning til gjennomføring av måling i enkeltprosjekt (maks. 5 timer) er 10.000 kroner (evt. reiseutgifter ifm. veiledningen kommer i tillegg)

 

 • Mer avansert porteføljeanalyse av resultater fra prosjektmålinger med 10-10, heldagskurs, hovedinnhold:
  • Oversikt over analysemuligheter data fra CII 10-10 muliggjør
  • Enklere porteføljeanalyser av score for ulike måleområder
  • Statistiske analyser av data fra 10-10 (som korrelasjon for å avdekke sammenhenger, T-test for å avdekke ulikheter)
  • Tolkning av mer avanserte analyser for å utforme forbedringer
  • Bruk av data fra 10-10 til andre formål i virksomheten (ledelsesrapportering, medarbeidersamtaler med prosjektledere, markedsføring, prestasjonsdokumentasjon, osv.)
  • Kostnad for kurset er 7.500 kroner

I tillegg gjennomføres det ett til to åpne brukermøter per år, der man kan lære av andres erfaringer med bruk av CII 10-10. Disse vil enten være kostnadsfrie eller en moderat kostnad for bevertning