Hva vi tilbyr

Ved medlemskap i Nordic 10-10 inngår det:

 • Fri bruk av CII 10-10 i så mange prosjekter man ønsker
 • Oppstartshjelp i form av:
  • Forankring og eierskap i virksomheten
  • Opplæring av benchmarkingkoordinator
  • Opprette brukerkonto
  • Gjennomføre 2 fasemålinger
  • Gjennomføre 2 erfaringssamlinger

Utover dette tilbyr vi flere pakker med bistand (ta kontakt for informasjon om pris og betingelser):

Bistand på prosjektnivå:

 • Forberede og gjennomføre fasemåling
 • Forberede og gjennomføre erfaringssamling
 • Utvikle, implementere og følge opp forbedringstiltak

Bistand virksomhetsnivå:

 • Etablere grunnlag for porteføljeanalyser
 • Gjennomføre porteføljeanalyser og påpeke forbedringsområder
 • Utvikle, implementere og følge opp forbedringstiltak

Mer avanserte analyser:

 • Behovstilpasses i hvert enkelt tilfelle
 • Aggregering til bransjenivå
 • Beskrivelse av god praksis i virksomheten
 • Oppfølging gjennom PhD og masteroppgaver