Hvordan bruke CII 10-10

CII 10-10 er veldig enkelt å bruke (for mer detaljer, se veileder og andre hjelpedokumenter):

  • Brukes primært ved avslutning av prosjektfaser, men det er også mulig å gjennomføre målinger underveis i en fase (da uten resultatindikatorene)
  • Det finnes egner versjoner for tre typer prosjekter; bygg, infrastruktur og industri
  • Alt skjer gjennom et nettbasert grensesnitt:

  • Prosjektleder fyller ut fakta om prosjektet
  • Prosjektdeltakere fylles ut sine vurderinger av ulike forhold ved prosjektet, på nett ved bruk av PC, nettbrett eller telefon:

  • CII kvalitetssikrer og validerer de utfylte data
  • Man får en prosjektrapport (se Eksempelrapport norsk) som viser egne prestasjoner og sammenlikner dette mot andre relevante prosjekter
  • Denne diskuteres i prosjektteamet og er et utmerket grunnlag for forbedring
  • Forbedringer gjennom bruk av CII 10-10 oppnås typisk på tre nivåer: